Op 19 december 1974 stapt prins Claus over de Huiswaarderbrug, die hij zojuist geopend heeft, samen met burgemeester De Wit. Er werd met smart op gewacht, want Alkmaar-Noord is dan al met de beide wijken Huiswaard bewoond. Wie naar het centrum wil en niet wil omlopen of –fietsen naar de Friesebrug, gaat stiekem over de Spoorwegbrug. Hekwerk en versperringen, laat staan verbodsborden, houden dat niet tegen. Alkmaar is vereerd met het hoge bezoek. Het markeert de ambitieuze stadsuitbreidingsplannen. En die waren nodig ook. Er is na de oorlog woningnood in de stad. Bovendien werd Alkmaar door de overheid gezien als ‘groeikern’, waar de vele woningzoekenden uit De Randstad, veelal Amsterdam, een nieuwe thuis konden vinden. De uitbreiding wordt eerst gerealiseerd met nieuwe wijken aan de west- en zuidkant van de stad: Hoefplan, Kooimeer en Nieuw Overdie. De kerken en scholen volgen op de huizen, bijvoorbeeld Vrijheidskerk en Don Boscokerk en o.a. de Willem Blaeu scholengemeenschap. Wat jammer trouwens dat de Don Bosco in 2007 al weer werd opgeofferd aan een appartementencomplex, dat er nooit kwam. En dan is de Alkmaarse bouwgrond op. In 1972 worden Koedijk en Oudorp als zelfstandige gemeentes opgeheven en bij Alkmaar gevoegd. Hetzelfde geldt voor een deel van St.Pancras. Vanaf dat jaar volgt Alkmaar met de nieuwe ruimte een tweesporenbeleid: stadsvernieuwing en stadsuitbreiding. Maar de bewoners van de Spoorbuurt verzetten zich heftig als vernieuwing bij hen vernieling betekent. Net zo min als het oostelijk stadsdeel gewillig naar de slachtbank ging, gaat ook de Spoorbuurt de barricades op. We danken er nu nog een leuke pittoreske wijk aan, waar de nieuwe, jonge eigenaren veel werk maken van het onderhoud en van de sfeer van de knusse straatjes. De blik naar het noorden gericht herkennen we Huiswaard 1 aan de hoogbouw. Huiswaard 2 wordt kleinschaliger opgezet met een grote verscheidenheid aan woningtypen. Dat zal ook het beleid zijn voor de rest van Alkmaar-Noord tot en met de Daalmeer bij het Geestmerambacht, dat als woongebied in zijn totaliteit groter is geworden dan het ‘oude’ Alkmaar. Het grootste winkelcentrum heet De Mare. Jan Arentsz, Dalton en Clusius zijn er grote scholengemeenschappen.