IN DE BELANGRIJKSTE WINKELSTRAAT DE LANGESTRAAT IN HET CENTRUM VAN ALKMAAR IS IN NOVEMBER 2016 DE ‘WALK OF HISTORY’ GEPLAATST.

De Walk of History bestaat uit 50 van onder aangelichte, transparante tegels (40×40 cm.) die, verzonken in de Langestraat, stap voor stap de geschiedenis van Alkmaar verbeelden en zo voor de toekomst de historie bewaren.

Dit project is uniek, decoratief, educatief en van grote toeristische waarde. De Bergense kunstenaar Pauline Bakker heeft hiertoe het initiatief genomen en is ontwerper van de tegels.

Er is een lang traject aan dit project voorafgegaan, voordat de ondertekening van het contract met de gemeente Alkmaar najaar 2015 een feit was.

In samenwerking met Stadswerk072, de Historische Vereniging Alkmaar (HVA), de Winkeliersvereniging Binnenstad Alkmaar (WBA) en de gemeente is de herinrichting -voedingsnetwerk van de straatverlichting, de lichtbollen, het straatwerk met de historische themategels- van de Langestraat en daarmee met de ‘Walk of History’ inmiddels een feit.

De succesvolle fondsenwerving, waarbij de WBA het voortouw heeft genomen, het vlot verlopen proces van het adopteren van de 50 historische tegels via HVA door bedrijven, particulieren en een aantal BN’ers, zoals Karin Bloemen, Marco Borsato, Gerard Joling, Angela Groothuizen en Simone van der Vlugt, hebben ertoe geleid dat de financiering binnen een kort tijdsbestek rond kwam.

Pauline heeft de historische afbeeldingen voor deze 50 tegels getekend, waarvoor de Historische Vereniging Alkmaar (HVA) de thema’s en beeldvoorstellen heeft geleverd. Hierdoor wordt een goed beeld van de geschiedenis van Alkmaar  gegeven aan de hand van de door de HVA geschreven verhalen. Deze verhalen en tekeningen zijn terug te vinden in het Tegelboek en op de website en zijn tevens door de HVA vertaald in het Engels, Duits en Chinees.

Copyright van de historische thema’s bij de tegels berust bij de Historische Vereniging/Leen Spaans, voorzitter.

Tekst: Leen Spaans; research: Bert Muis en Leen Spaans; adviezen: Harry de Raad; vertaling Engels: drs. W. Wassenaar; vertaling Duits: drs. L.A. Korperaal.