Wil je een beknopte geschiedenis van onze stad, lees dan de ‘Canon van Alkmaar’. Maar hoe knap ook in zijn samenvatting van een rijke en omvangrijke geschiedenis, de Canon is toch nog te uitgebreid om makkelijk te gebruiken in het snelle compacte universum van de digitale zakmedia.  Daarom werd er voor het lichttegelproject van de Walk of History gekozen voor het schrijven van nieuwe korte verhalen, die hanteerbaar zijn op het scherm van een smartphone of een iPad.  Immers, de verhalen verduidelijken de afbeeldingen van de Walk of History in de Alkmaarse Langestraat. Bij iedere tegel wordt kort het verhaal verteld, waarop de afbeeldingen zijn gebaseerd. Dat is ter plekke in de openlucht te lezen dankzij de internetverbinding met de website walkalkmaar.nl Belangrijke doelstelling was om vooral de samenhang van de Alkmaarse geschiedenis te vertellen. Dat gaat in zo’n kort bestek dan ten koste van de feiten, waarvan er veel moesten worden weggelaten. Maar wie geïnteresseerd raakt kan makkelijk achter het totale verhaal komen. De bibliotheek heeft een rijke collectie boeken over de Alkmaarse geschiedenis. En wie specialistische ambities heeft vindt veel van zijn gading in ons Stedelijk Museum en in het Regionaal Archief.  De Historische Vereniging Alkmaar is daarbij graag beschikbaar om de weg te wijzen naar meer kennis. Steeds werd ook in gedachten gehouden, dat de verhalen gebruikt moeten kunnen worden in het onderwijs. Een behulpzame docent met leergierige leerlingen wordt hopelijk een vertrouwd beeld in de Langestraat. Niet alle tegels hoeven in één keer te worden bestudeerd. Je kunt selecteren op periode, bijvoorbeeld de 17e en 18e eeuw. Maar ook op thema, zoals de handelsontwikkeling van Alkmaar. Daarmee is tevens aangegeven, dat de structuur van de tegelreeks op een weefsel lijkt. De ene draad is de chronologisch vertelde stadsgeschiedenis, de andere draad is de thematische. Geregeld komen die draden samen. Van de oudste geschiedenis die bekend is over onze stad tot aan onze tijd laat de Walk of History zich lezen als een doorlopend verhaal. De afbeeldingen vertolken de sfeer die erbij hoort. Samen doen ze een appel op het historische bewustzijn van de Alkmaarders en op de interesse van de toeristen. Want de teksten zijn behalve in het Nederlands ook in het Engels en in het Duits beschikbaar. Er is zelfs een Chinese samenvatting. Alkmaars boeiende en roemruchte geschiedenis mag tot ver buiten onze stadsgrenzen bekend worden.

Bij het schrijven van de verhalen heb ik erg veel steun gehad aan de research van Bert Muis. Hij stelde de thema’s voor, werkte die uit  en organiseerde een groot beeldarchief van bijna 1000 foto’s en prenten, waaruit Pauline Bakker rijkelijk kon putten om haar afbeeldingen te ontwerpen. De adviezen van stadsarchivaris Harry de Raad hebben we daarbij graag ter harte genomen. Joke van Lieshout dank ik voor haar nuttige hulp bij de correctie. De vertalers Leen Korporaal (Duits) en Wim Wassenaar (Engels) ben ik zeer erkentelijk voor hun goede vertalingen.  Een omvangrijk project als dit steunt graag op een zorgvuldig financieel beheer van de beschikbare middelen. Paul Stoop was een betrouwbare penningmeester. Hij beheerde het realisatiefonds, dat gevormd kon worden door de sponsorbijdragen en donatiegiften. Jelle  Groeneveld vertegenwoordigde daarbij de winkeliers van de binnenstad Alkmaar (WBA), Gert van Kleef de gemeente. Hun support was op belangrijke momenten doorslaggevend.  Tenslotte, hoe boeiend en bijzonder is het, dat de stad de kans biedt om de kunst en de geschiedenis bij elkaar te brengen. Dat was niet altijd makkelijk, maar wel altijd boeiend en leerzaam. Wij hebben van Pauline Bakker (initiatiefnemer en ontwerper) en Katinka Krijgsman (digitale realisatie) geleerd en zij van ons. Moge dat afstralen op de Walk of History. Alkmaar heeft er een duurzaam evenement bij, dat in stilte genoten kan worden. Ook dat is heel bijzonder.

Leen Spaans voorzitter Historische Vereniging Alkmaar en auteur

Copyright van de historische thema’s bij de tegels berust bij de Historische Vereniging/Leen Spaans, voorzitter.
Tekst: Leen Spaans; research: Bert Muis en Leen Spaans; adviezen: Harry de Raad; vertaling Engels: drs. W. Wassenaar; vertaling Duits: drs. L.A. Korporaal.